DOMI Bolig

Nyheder

KLAGESAGER

Opmærksomheden henledes på, at der er nye skærpede krav når du klager.

I henhold til Persondataloven har DOMI Bolig oplysningspligt overfor den der klages over.

Læs mere herom under fanen: FOR BEBOERNE / info til alle afdelinger / klager.


UDBETALING AF BOLIGSTØTTE

Fra 1. maj 2017 sker der ændringer i udbetaling af boligstøtte, idet Udbetaling Danmark fremover udbetaler boligstøtten til boligforeningen som herefter sørger for modregningen i huslejen. Alle som i dag modtager boligstøtte vil blive orienteret herom fra Udbetaling Danmark.

Ansøg om bolig

Læs mere om hvordan du bliver opnoteret på ventelisten og se  udlejningsreglerne her.
 
Hvis du vil søge bolig sker det gennem Aarhusbolig.dk

Nyttige Links

Beliggenhedsplaner og lejlighedstyper finder du under menuen "BOLIGER".

Flere informationer om udlejning af fælleshuse findes under menuen "FOR BEBOERE"/"Fælleshuse"

OM DOMI Bolig

DOMI Bolig er en almen boligorgani-sation der blev stiftet 1. januar 2015. Boligorganisationen har 2080 lejemål fordelt på 37 afdelinger i Odder, Malling, Hou, Beder, Saksild, Gylling og Hundslund.

Kontakt os

Telefon- og træffetid i Odder

Mandag - torsdag, kl. 10.00 - 13.00
Torsdag tillige, kl. 15.00 - 17.00

Flere oplysninger finder du her.