Reglementer

Reglementerne tager sigte på, at der skal være rart at bo i DOMI Bolig, samt at holde bebyggelserne og de fælles arealer i god stand.

Reglementerne forklarer hvilke regler der gælder på de forskellige områder og det kan derfor anbefales, at du gennemlæser dem ved.
 
Er du i tvivl om forhold, som ikke er beskrevet i de udleverede reglementer, så ret henvendelse til din afdelingsbestyrelse eller boligforeningens kontor.