Afdelingsbestyrelsen

 
Der afholdes årligt et afdelingsmøde, hvor der blandt beboerne bliver valgt en afdelingsbestyrelse.
Afdelingsbestyrelsesmedlemmer er valgt for en 2 årig periode, og af disse bliver 2 valgt til DOMI Boligs repræsentantskab.
Afdelingsbestyrelsesmedlemmer står gerne til rådighed med informationer om afdelingen.

Afdelingsbestyrelsen består af:

Formand      
               
Vivi Gotfredsen
Mallinggårdsvej 12 B
Tlf.: 28423313
Email.: vivigotfredsen@gmail.com

Bestyrelsesmedlem  
Morten Andersen
Mallinggårdsvej 18 B
Tlf.: 28691355

Bestyrelsesmedlem  
Marianne B. Larsen
Mallinggårdsvej 16 A
Tlf.:30882404
E-mail.: tigi142@hotmail.com

1.Suppleant
Viggo Christensen
Mallinggårdsvej 44
Tlf.: 81282712

2.Suppleant
Lea Jørgensen
Mallinggårdsvej 50A
Tlf.: 2259 0085


Kontaktperson i hovedbestyrelsen:
Frederik Schrøder
Mail adr.: frs@domibolig.dk