Aktiv på ventelisten


Du kan stå på ventelisten på to måder:
 
Aktiv – du søger bolig og ønsker boligtilbud
I bero – du holder pause i din boligsøgning
 
Du kan altid skifte mellem at stå aktiv og i bero. Så længe du betaler det årlige gebyr på 100 kr., bevarer du din anciennitet på ventelisten. Men din aktuelle plads i køen til en bolig afhænger af de personer, der står foran dig: om de står aktive, eller står i bero. Det skifter hele tiden, og du kan derfor både rykke op og ned på ventelisten.
 
Eksempel - se figur
Du står som nr. 6 på ventelisten. Dvs. der er fem personer med en bedre anciennitet end din.
 
Men i øjeblikket står nr. 3 og nr. 5 i bero. De søger ikke aktivt en bolig. Dermed er du aktuelt nr. 4 i køen til en bolig. Hvis nr. 3 og nr. 5 i morgen skifter til aktiv, rykker du ned som nr. 6 - fordi de har en bedre anciennitet end dig.
 
Det vil sige.
Du rykker frem i køen, når personer foran dig stiller sig i bero
Du rykker tilbage i køen, når personer foran dig skifter fra bero til aktiv
 
Ventetiden på en bolig er derfor meget svær at definere præcist, da den bl.a. afhænger af hvor mange, der flytter og hvor mange, der søger aktivt. Dit nummer på ventelisten er altså en variabel størrelse.

Det er VIGTIGT at du svarer ja/nej på alle tilbud du modtager fra Aarhusbolig.dk Hvis du glemmer at svare på tilbud bliver du sat i bero, og er dermed ikke aktivt søgende længere.

Hvis din søgning er sat i bero skal du selv ind og ændre din status til aktivt søgende igen.