Udlejningsregler

Enhver person, der er fyldt 15 år, kan optages på ventelisten. Opnoteringen er personlig, og der kan således kun være én person, der "ejer" ventelisteplaceringen. Ønsker f.eks. samlevende/et ægtepar at sikre sig ved evt. samlivsophør/separation/skilsmisse, skal begge parter opnoteres på ventelisten.


Overdragelse af ventelisteplaceringen kan kun finde sted ved dødsfald og kun til den afdødes efterladte ægtefælle.

Der er to muligheder for opnotering hos Aarhusbolig.dk:
 
1) E-tilbud er ren selvbetjening.Her har du selv ansvaret for at du kan modtage mail og/eller sms fra Aarhusbolig. Dvs. at du feks skal sikre at:

1. Din mailadresse og/eller dit mobilnummer altid er korrekt/opdateret i vores system

2. der er plads i din indbakke/ at du kan modtage sms

3. spamfiltre ikke blokeret for mails fra Aarhusbolig.

E-tilbud koster i alt 100 kr om året for at stå på venteliste og få advisering om tilbud via e-mail og/eller sms.


2) E-tilbud+ her er det på samme vis dit ansvar at Aarhusbolig har din rigtige e-mail adresse og/eller mobil nr. Husk derfor at give os besked, hvis der er ændringer, og du ikke selv kan rette i personlige oplysninger på www.aarhusbolig.dk.

E-tilbud+ koster i alt 200 kr om året for at stå på venteliste og få advisering om tilbud via e-mail og/eller sms. Derudover giver denne løsning mulighed for hjælp til opskrivning/svar på tilbud hos alle boligorganisationer.


Tildeling af boliger

På ventelisten placeres boligsøgende efter dato for optagelse på ventelisten. En ledig bolig tildeles altid den boligsøgende, der har den højeste placering på ventelisten.
 
Som beboer har du efter 1 år i den pågældende bolig fortrinsret til en anden bolig i samme boligforening.

De ledige boliger tildeles til:
·         boligsøgende som samtidig afgiver en bolig i samme afdeling og har boet der i minimum et år.
·         boligsøgende som samtidig afgiver en bolig i en anden afdeling i foreningen, og som har boet i boligen minimum et år.
·         boligsøgende med ældst anciennitet/medlemskab.
 
Der er ingen grænse for boligstørrelse.
 
En lejer med barn/børn, der fraflytter en bolig i foreningen på grund af separation, skilsmisse eller brudt parforhold gives fortrinsret i sin boligsøgning. Læs mere herom ved at klikke her.
  
Lejerne kan bevare deres anciennitet efter indflytningen, og har dermed mulighed for fortrinsret til en anden bolig i foreningen. Det er en forudsætning at det årlige ajourføringsgebyr betales.
  
Foreningsandel, kr. 200 betales ved underskrift af lejekontrakt.
 
Som fraflytter har du mulighed for at købe et boliggarantibevis, som giver dig sikkerhed for, at du indenfor 3 år kan få tilbudt en anden tilsvarende bolig i foreningen, hvis du fortryder din fraflytning.
Læs mere om Boliggarantibevis her.

Ungdomsboliger

Beboere i en ungdomsbolig har fortrinsret til at søge andre boliger i foreningen.

55+ boliger

Boligerne udlejes til personer over 55 år uden hjemmeboende børn.

Hvis der ingen ansøgere er blandt seniorer, vil boligerne blive udlejet efter de almindelige udlejningsregler.