Beboerklagenævnet


Som lejer har du mulighed for at indbringe en sag for Beboerklagenævnet i Horsens eller Århus, hvis du ikke er enig i boligforeningens afgørelse.

Beboerklagenævnet afgør bl.a. uenigheder om:
  • Overholdelse af formellem regler for varsling af huslejeforhøjelser
  • boligens stand ved indflytning
  • vedligeholdelse og istandsættelse ved fraflytning
  • flytteopgørelser
  • tilbagebetaling af beboerindskud eller depositum
  • retten til at foretage installationer og forbedringer i boligen
  • betaling af varme, vand og lignende
  • boligbytte, fremleje og fortsættelse af lejemålet
  • overtrædelser af husordenen
  • lovligheden af beslutninger truffet af beboerdemokratiet


Henvendelse til Beboerklagenævnet skal ske skriftligt. Det er vigtigt at præcisere, hvad nævnet skal tage stilling til.
Husk at vedlægge den fornødne dokumentation, f.eks. lejekontrakt, korrespondance i sagen, afdelingsreglementer m.v.

I 2018 koster det 144 kr. at få en sag behandlet. Beløbet reguleres hvert år den 1. januar.

 
    Klager vedr. Odder, Hou, Gylling, Hundslund &
    Saksild skal sendes til:                         

    Beboerklagenævnets Sekretariat

    Horsens Kommune
    Rådhustorvet 4
    8700 Horsens

    Tlf. 76 29 35 40

    e-mail: beboerklagenaevn@horsens.dk
 
Klager vedr. Malling & Beder skal sendes til:
Beboerklagenævnet
Kultur & Borgerservice
Dokk1
Hack Kampmanns Plads 2
8000  Århus C

Direkte tlf. 89 40 58 20 (kl. 12 - 14)

e-mail: beboerklage@aarhus.dk