Betaling af husleje

Huslejen skal betales månedsvis forud og forfalder til betaling den 1. hverdag i måneden. Hvis den 1. er en helligdag, en lørdag, søndag eller grundlovsdag, udskydes forfaldsdagen til den første efterfølgende hverdag.

Betales huslejen ikke rettidigt sendes der en påkravsskrivelse til lejeren. Påkravsskrivelsen indeholder påkrav om betaling af huslejen hurtigst muligt.

Fremsendelse af påkravsskrivelse medfører et gebyr, der opkræves via huslejen den efterfølgende måned. Gebyret udgør 281,00 kr. i 2018.

Er huslejen ikke betalt inden 14 dage efter modtagelse af påkravsskrivelsen, vil sagen blive overgivet til vores advokat med henblik på inddrivelse af det skyldige beløb med deraf følgende inkassoomkostninger. Derefter kan sagen blive overgivet til fogedretten med deraf følgende yderligere omkostninger.

Vi gør opmærksom på, at der ikke er mulighed for at betale med kontanter ved henvendelse i administrationen. Det er kun muligt at betale med visa/dankort og Mobilpay. Hvis der betaler med Mobilpay skal beløbet tillægges 0,75 kr som er det gebyr det koster at overføre beløbet.

Den nemmeste måde at sikre at huslejen bliver betalt rettidigt hver måned er at tilmelde din husleje til Betalingsservice. På den måde bliver den månedlige husleje betalt automatisk.


Du kan tilmelde din huslejebetaling til Betalingsservice elektronisk ved at klikke her.