Ansøgning om ændringer i boligen

Ønsker du at ændre på boligen, f.eks fjerne eller opsætte skillevæg, etablerer overdækket terrasse, lægge nye fliser på terrassen, opsætte markiser, hegn el. lign. kan du finde reglerne for det under reglementer for din afdeling

Det er vigtigt at du søger administrationen om tilladelse inden du foretager ændringer i det lejede.

Ønsker du at installere opvaskemaskine, vaskemaskine, eller tørretumbler behøver du ikke at søge om tilladelse, så længe du overholder følgende regler:

  • Montering skal foretages af autoriseret vvs-installatør / elektriker,
  • Hvis opvaskemaskine/vaskemaskine placeres på et gulv med træbelægning, skal maskinen placeres på en drypbakke
  • Tørretumbler skal installeres som kondenstørretumbler, medmindre det fremgår af afdelingens reglement, at tilslutning til aftræk er muligt, f.eks. i udhus
  • Vedligeholdelse af egne hvidevarer påhviler lejeren
  • Lejeren er erstatningsansvarlig for skader, der er forårsaget af installationer af eks. vaskemaskine, opvaskemaskine m.m.

Ændring i bolig - inde

Ændring i bolig - ude