Opsigelsesblanket almene boliger


Ønsker du at fraflytte og opsige din bolig, skal du være opmærksom på, at du i henhold til lejekontrakten har 3 måneders opsigelse. Du kan opsige din bolig pr. den 1. i en given måned.
 
Læs mere om reglerne under Info til alle afdelinger, Opsigelse

Du kan opsige din bolig elektronisk ved brug af NemID
her

Ønsker du at printe en tom opsigelsesblanket, hentes den her

Feltet fraflytningstidspunkt udfyldes med dato for fraflytning den 1. eller den 15. i måneden.

Blanketten udfyldes, underskrives og sendes/afleveres på foreningens kontor senest den 1. kl. 12.00.

Hvis du opsiger din bolig pr. den 1. i måneden, kan du tidligst fraflytte den efterfølgende 1. Herefter vil vi forsøge genudlejning pr. 15 i måneden.

Ungdomsbolig

Ønsker du at fraflytte og opsige en ungdomsbolig, er opsigelsesvarslet i henhold til lejekontrakten seks uger. Du kan opsige din bolig pr. den 1. i en given måned.

Opsigelsesblanketten til ungdomsboliger (A-ordning) findes under – Blanketter - Opsigelsesblanket ungdomsboliger.

Opsigelsesblanketten til ungdomsboliger (B-ordning) findes under – Blanketter - Opsigelsesblanket ungdomsboliger.