Overdragelseserklæring


I forbindelse med fraflytning af sit lejemål kan man som beboer overdrage eksempelvis gardiner og skabe til den nye beboer.

Ønsker du at overdrage effekter til den nye lejer af din bolig, skal du udfylde en overdragelsesblanket - den finder du nedenfor.

Overdragelseserklæringen skal underskrives af både fraflytter og ny lejer og den skal afleveres til DOMI Bolig senest til fraflytningssynet af lejemålet.

Overdragelsesblanket