Bolig bytning


Lejere har, under visse forudsætninger, ret til at bytte bolig med en anden lejer i samme afdeling eller øvrige afdelinger i DOMI Bolig.

Desuden er der mulighed for at bytte med en lejer i en anden boligforening eller privat udlejningsejendom.

Derimod er det ikke tilladt at bytte med en ejer af et parcelhus, en ejerlejlighed, eller en andelshaver i en privat andelsboligforening.

Boligforeningen kan modsætte sig en bytning, hvis lejeren ikke har boet i boligen i tre år, hvis boligen ved bytning vil blive beboet af flere end 1 person pr. beboelsesrum, eller hvis DOMI Bolig i øvrigt har en rimelig grund til at modsætte sig bytningen, herunder de særlige regler for almene boliger.

Ved bytning af almene ungdomsboliger og almene ældreboliger kan lejeren kun bytte med personer, som ikke opfylder betingelserne for at komme i betragtning til sådanne boliger, hvis kommunens samtykke foreligger.

En bytning gennemføres som en normal procedure for en fraflytning, herunder syn af boligen (begge boliger skal være ryddet og rengjort til syn), istandsættelse, afregning af indskud samt indgåelse af lejekontrakt og dermed nyt indskud og forudbetalt husleje.

Boligforeningen formidler ikke bytning mellem interesserede, men har lejeren selv fundet en at bytte med, skal begge parter rette henvendelse til administrationen inden bytningen.