Boligstøtte og lån til indskud

Boligstøtte


Du kan søge om boligstøtte hvis du bor til leje i en almen boligforening.

Der er forskellige regler for hvor meget du kan få i boligstøtte afhængig af om du er studerende, pensionist, alene med børn osv.
Reglerne for boligstøtte kan du læse mere om på www.Borger.dk

Du skal bo i en bolig med eget køkken for at få boligstøtte. Hvor meget du kan få i boligstøtte afhænger  af bl.a. størrelsen på din husleje, hvor stor din bolig er, hvor mange I bor sammen, hvor stor en indkomst husstanden har.

Har du spørgsmål om boligstøtte kan du finde flere informationer på www.borger.dk/boligstoette.
Her kan du bl.a.
søge boligstøtte, oplyse om ændringer i din indkomst og læse om boligstøtte

Du skal kontakte Udbetaling Danmark, hvis du har spørgsmål.


Lån til indskud


Du kan søge Odder/ Aarhus kommune om lån til beboerindskud, hvis du flytter i en almen bolig og opfylder en række kriterier.

Kommuner skal som hovedregel yde lån – såkaldt ’pligtlån’ – hvis din husstands indkomst ligger under en bestemt grænse.
Derudover er der en række særlige regler for bl.a. flygtninge og for unge uddannelsessøgende i almene boliger, der bor i en fælles lejlighed.

Flytter du til en anden kommune, kan du søge beboerindskudslån i din nye kommune.

Kontakt Odder/Aarhus kommune, hvis du vil vide mere om lån til beboerindskud

Læs mere om lån til beboerindskud på www.borger.dk