Publikationer

BL -  Boligselskabernes Landsforening
 
Pjecer for beboere


Når du vil leje en bolig

Pjecen beskriver:
Hvordan du får en bolig
Hvor stor en bolig du kan få
Gebyrer - Ajourføringsgebyrer
Fortrinsret
Kommunens ret til at anvise almene boliger

Ind & fraflytning

Pjecen beskriver:
Boligorganisationernes vedligeholdelsespligt
Vedligeholdelses- og istandsættelsesordninger
A & B ordninger
Almindelig slid og ælde samt misligholdelse
En fraflytning kort fortalt

At bo i en almen bolig

Pjecen beskriver:
Beboer medbestemmelse
Husleje beregning
Forsikring for beboere
Fejl og mangellister
Indskudslån og boligstøtte
Råderet
Beboerklagenævn

Råderetten

Pjecen beskriver:
Arbejder inde i boligen
Arbejder uden for boligen
Anmeldelse af arbejderne
Vedligeholdelse af råderetsarbejde
Alternative muligheder


Boligbytte og fremleje

Pjecen beskriver:
Hvordan boligbytte foregår
Delvis og fuldstændig fremleje

Boligtstøtten

Pjecen beskriver regler for boligstøtte

Almene boliger - Finansiering og husleje

Pjecen beskriver:
Driftsomkostninger
Kapitalomkostninger
Finansiering af afdelingernes bygger


Alle pjecerne findes på

Bl.dk/publikationer