Vi kommunikerer digitalt med vores beboere

Vi vil gerne kommunikere med vores beboere digitalt og det har en lovændring, der trådte i kraft den 1. januar 2019, givet os mulighed for. Derfor overgik vi pr. 1. september 2019 til geeralt at kommunikere via e-mail og e-Boks og det er herefter udelukkende opsigelser og påkravsskrivelser, der sendes med posten.

Er du i tvivl om, hvorvidt vi har registreret dine opdaterede kontaktoplysninger, er du velkommen til at kontakte os.


Skulle du være fritaget for Offentlig Digital Post, kan du også blive fritaget for at kommunikere digitalt med os- Det kræver blot, at du kan dokumentere dette, ved at fremvise den fritagelse, du har modtaget fra det offentlige, til os. Du kan enten sende en kopi med posten eller aflevere den til os på Tornøegade.