Fortrin efter skilsmisse

Ønsker du at gøre brug af den særlige fortrinsret i forbindelse med din flytning i forbindelse med skilsmisse eller brudt parforhold, er der nogle betingelser, der skal være opfyldt.

1) Er I ikke gift, skal I have boet sammen i mindst 2 år i boligorganisationen.
2)  I skal have hjemmeboende barn/børn under 18 år, som fortsat skal bo hos den anden forælder i en af boligorganisationens
     afdelinger i samme kommune. Reglen omfatter biologiske børn og adoptivbørn.
     Reglen omfatter også stedbørn med hvem, der har været mindst 2 års forudgående bofællesskab.
3)  For at blive skrevet op med den særlige fortrinsret, forudsætter det følgende dokumentation:

Ved opløst ægteskab:
1)  Skilsmisse- eller separationspapir.

2)  Bopælsattest på begge parter, som dokumenterer, at I har boet sammen i minimum 2 år i boligorganisationen.
3)  Dokumentation for fælles forældremyndighed eller samvær.

Ved brudt parforhold:
1)  Bopælsattest på begge parter, som dokumenterer, at I har boet sammen i minimum 2 år i boligorganisationen.
2)  Dokumentation for fælles forældremyndighed og hvis en sådan ikke findes,
3)  En samkvemsaftale hvoraf det fremgår, at der er indgået aftale mellem parterne med de fastsatte retningslinjer for samværet.

Opskrivningen gælder 1 år fra skilsmisse/separation eller efter parforholdets opløsning. Herefter slettes opskrivningen.

Vær opmærksom på, at DOMI Bolig ikke kan garantere dig en bolig.

Opskrivningen kan ikke på et senere tidspunkt overføres til den almindelige venteliste, selv om DOMI Bolig ikke har kunnet anvise dig en bolig indenfor tidsfristen.

Du kan først blive opskrevet op, når DOMI Bolig har modtaget den krævede dokumentation.

En opskrivning med denne særlige fortrinsret giver dig ikke særlige rettigheder til bestemte boliger, men du får fortrinsret sammen med de øvrige beboere.

Du kan få nærmere information i udlejningsafdelingen i DOMI Bolig.