Husdyr


Såfremt du ønsker at anskaffe et husdyr, skal erklæring for husdyr udfyldes og indsendes til boligforeningens kontor, Tornøegade 12, 8300 Odder.


Du finder blanketten som gælder for din afdeling under: info til de enkelte afdelinger/ den afdeling du bor i eller flytter til/Reglementer/Husdyrstilladelser.

Erklæringen skal indsendes STRAKS efter dyrets anskaffelse og altid i forbindelse med indflytning, eller ved flytning til anden lejlighed i boligforeningen.

Der gives ikke tilladelse til at holde visse hunderacer i DOMI Bolig.
Det gælder kamphunde, race/muskelhunde, blandt andet de nedenfor nævnte eller beslægtede racer –
Amerikansk Pitbull Terrier, Tosa Inu, Amerikansk Staffordshire Terrier, Fila Brasileiro, Dogo Argentino, Sydrussisk Ovcharka, Tornjak, Szarplaninac, Amerikansk Bulldog, Boerboel, Kangal, Centralasiatisk Ovcharka, Kaukasisk Ovcharka samt hunde af blandingsracer, hvor nogen af disse indgår.

Den samlede liste over hunderacer som er forbudt i Danmark og dermed også i Boligforeningen findes på fødevarestyrelsens hjemmeside.

Hunde af ovennævnte racer må ikke være på besøg i DOMI Boligs afdelinger.

Administrationen træffer afgørelse i forhold til ovennævnte ud fra en individuel vurdering.
Denne beslutning kan indbringes for afdelingsmødet for så vidt angår racer der ikke er på den officielle danske liste over hunde som er forbudt i Danmark.

Det er ikke tilladt at holde følgende dyrearter i DOMI Boligs afdelinger. Slanger, dyr af mår familien, spindlere, reptiler og gnavere (undtaget er dog kanin, marsvin og hamster)

Betingelse:
1. Der må kun holdes et husdyr for hver erklæring.
2. Det påhviler enhver boligtager, der holder husdyr at sørge for, at husdyret ikke, ved støj herunder langvarig gøen og hylen eller ved lugt, hærværk, bidsk optræden eller på anden måde, er til gene for de øvrige beboere.
3. Intet husdyr må løbe frit omkring på boligforeningens friarealer, legeplader, gade- og fortovsarealer eller anden fælleslokaliteter.
4. En hund eller kat skal altid uden for boligen bære halsbånd, som er forsynet med et skilt, der angiver ejerens navn og adresse.
5. Katte har deres egen natur. Det henstilles til katteejere at lade deres kat øretatovere, så man kan spore kattens ejer.
6. Hunde skal føres i snor på forsvarlig vis, dvs. at føreren skal have fuld kontrol over dyret – også hvis et barn går tur med dyret.
7. Hvis tilladelsen vedrører en hund, skal denne til stadighed være forsikret, således at alle eventuelle skader, som hunden direkte eller indirekte forvolder, bliver erstattet.
Senest 14 dage efter hunden anskaffelse fremsendes lovpligtig ansvarsforsikring.
8. En hund eller kat må ikke luftes på legepladsen og ejeren er ansvarlig for, at husdyret ikke forurener bebyggelsens fortove, friarealer og grønne områder. Såfremt husdyret forretter sin nødtørft et af de nævnte steder, påhviler det ejeren at fjerne dets
efterladenskaber.
9. I tilfælde af berettiget klage over husdyret, vil tilladelsen omgående blive tilbagekaldt.
10. Hvis tilladelsen til husdyrhold tilbagekaldes som følge af berettigede klager, er boligtageren forpligtet til straks at sørge for, at dyret fjernes fra boligforeningens område. Såfremt boligtageren ikke efterkommer påbuddet om at fjerne et husdyr,
betragtes dette som misligholdelse af boligoverenskomsten, således at boligforeningen kan ophæve denne, til ophør med øjeblikkelig virkning.


Du kan se i nedenstående oversigt hvor husdyr er tilladt:

Afd 2. Rørthvej, Odder
Det er tilladt at have hund og kat

Afd.11 Stampmøllevej, Odder

Det er tilladt at have to indekatte

Afd. 12 Katrineholmsalle, Odder
Det er tilladt at have en hund eller en kat, max 1 husdyr i alt.
Afd. 13 Pilevænget / Højvænget, Odder
Det er tilladt at have hund og kat
Afd. 14 Egholmparken, Odder
Det er tilladt at have hund og kat
Afd. 18 Venneslaparken /Saloparken , Odder
Det er tilladt at have en hund eller en kat, max 1 husdyr i alt.
Afd. 19 Blommevænget, Saksild

Det er tilladt at have en hund eller en kat, max 1 husdyr i alt.
Afd 20, Vestergade, Hou
Det er tilladt at have en indekat
Afd. 28 Høghus, Odder
Det er tilladt at have en hund / en indekat, max 1 husdyr i alt.
Afd. 29 Vesterhåb, Odder
Det er tilladt at have hund og kat
Afd. 31 Tværgade /Søndermarksvej , Malling
Det er tilladt at have hund og kat, max 2 husdyr i alt
Afd 32 Bredgade, Malling
Det er tilladt at have kat, max 2 katte i alt
Afd. 33 Smedegårdsalle /Nyvej, Malling
Det er tilladt at have hund og kat, max 2 husdyr i alt

Afd. 34 Engdalgårdsvej, Beder
Det er tilladt at have hund og kat, max 2 husdyr i alt
Afd. 35 Stenhøjgårdsvej, Malling
Det er tilladt at have hund og kat, max 2 husdyr i alt
Afd. 36
Tværgade, Malling
Det er tilladt at have hund og kat, max 2 husdyr i alt
Afd. 37
Smedegårdsalle, Malling
Det er tilladt at have hund og kat, max 2 husdyr i alt
Afd. 38
Engkærgårdsalle, Malling
Det er tilladt at have hund og kat, max 2 husdyr i alt
Afd 39
Mallinggårdsvej, Malling
Det er tilladt at have hund og kat, max 2 husdyr i alt
Afd. 40 Mallinggårdsvej, Malling
Det er tilladt at have hund og kat, max 1 husdyr i alt
Afd. 41 Markskellet, Malling
Det er tilladt at have hund og kat, max 2 husdyr i alt
Afd. 43 Nygårds Alle, Beder

Det er tilladt at have hund og kat, max 2 husdyr i alt
Afd 44. Moselunden, Malling

Det er tilladt at have hund og kat, max 2 husdyr i alt
Afd. 45 Veilgårdsparken, Malling
Det er tilladt at have hund og kat, max 2 husdyr i alt
Afd 46 Starupvej, Malling
Det er tilladt at have hund og kat, max 2 husdyr i alt