Indflytning 

 
Når du flytter ind i en af vore boliger, vil der have boet lejere i boligen før og du må derfor forvente, at boligen vil bære præg af det. Den vil dog fremtræde istandsat med bla. maling af lofter og vægge, og ofte vil der være foretaget overfladebehandling på trægulve. Det vil sige at du kan forvente en bolig i en god og forsvarlig stand ved indflytning. Ungdomsboligerne på Nygårds Alle i Beder er dog undtaget.
 
I brevet du modtog sammen med lejekontrakten, har administrationen indkaldt dig til et indflyttersyn. Indflyttersynet er varslet, og kan ikke ændres.
 
Ved indflyttersynet udarbejdes en indflytningsrapport, og du får nøglerne til din nye bolig i forbindelse med dette.
 
Vi kan oplyse, at der ikke er mulighed for at opnå adgang vil hverken udhus, have eller lejemålet for at flytte effekter ind før overtagelsen, - først efter indflyttersynet har været afholdt, har du adgang til boligen og dens faciliteter.
 
Har du ikke mulighed for at være tilstede ved indflyttersynet, gennemføres synet som planlagt og du kontakter selv servicekontoret for nærmere aftale om udlevering af nøglerne. Du har naturligvis også mulighed for at sende en stedfortræder.
 
Indflytningsrapporten udfyldes af boligforeningens repræsentant, og har til formål at beskrive boligens stand på indflytningstidspunktet. Du modtager naturligvis en kopi af rapporten.
 
Derudover har du som lejer altid 14 dage til at gøre boligforeningen opmærksom på fejl og mangler, som du opdager efter indflytningen. Fejl og mangelliste udleveres sammen med indflytningsrapporten, og skal være boligforeningen i hænde senest 14 dage efter, du har overtaget boligen.
 
De fleste af DOMI Boligs boliger er omfattet af A-ordningen, hvilket betyder, at du som lejer i bo-tiden har ansvaret for, og pligten til den indvendige vedligeholdelse.  Undtaget er dog ungdomsboliger på Nygårds Alle i Malling, hvor B-ordningen er gældende. De nærmere retningslinjer for din afdelings vedligeholdelsesreglement kan du finde på vores hjemmeside www.domibolig.dk, under den enkelte boligforening-og afdelingens vedligeholdelsesreglement.

For mere information om indflytning, kan du læse pjecen Ind- og fraflytning, der er udarbejdet af BL.

Husk at melde flytning
Du har pligt til at oplyse folkeregisteret om din nye adresse, når du flytter. For sent meldt flytning kan udløse en bøde.


Du skal melde din flytning senest 14 dage efter, du er flyttet, men du må gerne gøre det tidligere. Du kan melde din flytning op til en måned, før du flytter.

Hvis du har brug for hjælp til NemID eller til digital selvbetjening, kan du kontakte Den Digitale Hotline ved NemID. Du kan også få hjælp hos Borgerservice i den kommune du flytter til.