Indskud 


Når du flytter ind i en bolig i en boligforening, betaler du et engangsbeløb - et såkaldt beboerindskud. Indskuddet er en del af finansieringen og må derfor ikke forveksles med et depositum.

Du har mulighed for at låne til indskuddet hos Odder eller Århus Kommune, hvis din husstandsindkomst ligger under en vis fastsat grænse.