Klager 

 
Det kan være svært at undgå, at der kan opstå uoverensstemmelser, når man bor med naboer til alle sider.

Det vil altid være at foretrække, at man selv løser de problemer, der kan opstå. Som regel løses de fleste uoverensstemmelser på fornuftig vis, ved at den enkelte lejer stille og roligt selv tager kontakt til naboen og gør opmærksom på f.eks. støj. Ofte kan det være en lille ting eller forkert adfærd, som nemt kan rettes, når naboen bliver gjort opmærksom herpå.

Men bliver uoverensstemmelserne til en egentlig konflikt, og hjælper gentagne henvendelser ikke, kan du sende en skriftlig klage til boligforeningen. Vi vil herefter fremsende et brev til den pågældende lejer med klagepunkterne og henstilling om at overholde gældende ordensreglement.

For at sikre at alle ved hvordan man skal gøre, har vi i DOMI Bolig udarbejdet en procedure for, hvordan vi behandler klagesager.

Nedenfor kan du se, hvordan du indsender en klage, og hvad den skal indeholde for at blive sagsbehandlet:

  • Hvis henvendelsen ikke sker skriftlig, vil klagen blive afvist.
  • Hvis du vil klage over en nabo, skal klagen være skriftlig og sendes til DOMI Bolig, Tornøegade 12, 8300 Odder eller sendes på mail til PGI+PHNwYW4+bWFpbEBkb21pYm9saWcuZGs8L3NwYW4+PC9iPg==. Klagebrevet skal indeholde fuldstændig navn og adresse på den/de beboere der klages over.
  • I brevet skal det klart fremgå, hvad der klages over ligesom der, især ved støjklager, skal oplyses dato og klokkeslæt for, hvornår støjen/generne er foregået. Tidspunkterne er vigtige af hensyn til en eventuel videre sagsbehandling i Beboerklagenævnet.
  • Klagebrevet skal være til at læse og underskrevet med afsenders fulde navn og adresse og gerne hvis muligt med flere beboers underskrifter.

Det skal du være opmærksom på når du klager.
Såfremt det bliver nødvendigt, kan sagen indbringes for beboerklagenævnet og her vil alle parter modtage kopi af klagen/indsigelsen.
Det betyder, at du ikke kan være anonym idet dit navn kan blive oplyst til den du klager over.


Vi vil også gøre opmærksom på, at boligforeningen repræsenterer begge parter i en klagesag. Hvis det skønnes, at en klage ikke er berettiget, f.eks. en klage over ting som må betragtes som almindelig støj/adfærd, vil henvendelsen blive afvist.