Opsigelse

Ønsker du at fraflytte og opsige din bolig, skal du være opmærksom på, at du i henhold til lejekontrakten har 3 måneders opsigelse. Du kan opsige din bolig pr. den 1. i en given måned.
 
Læs mere om reglerne under Info til alle afdelinger, Opsigelse

Du kan opsige din bolig elektronisk ved brug af NemID
her

Ønsker du at printe en tom opsigelsesblanket, hentes den her

Feltet fraflytningstidspunkt udfyldes med dato for fraflytning. Datoen skal være den 1. eller den 15. i måneden og er den dato, du er klar til at aflevere nøglerne til det tomme lejemål.

Blanketten udfyldes, underskrives og sendes/afleveres på foreningens kontor senest den 1. kl. 12.00.


Husk, at din opsigelse først er juridisk bindende, når opsigelsesblanketten er korrekt udfyldt,  underskrevet og afleveret hos DOMI Bolig.Ungdomsbolig

Ønsker du at fraflytte og opsige en ungdomsbolig, er opsigelsesvarslet i henhold til lejekontrakten seks uger. Du kan opsige din bolig pr. den 1. i en given måned.

Opsigelsesblanketten til ungdomsboliger (A-ordning) findes under – Blanketter - Opsigelsesblanket ungdomsboliger.

Opsigelsesblanketten til ungdomsboliger (B-ordning) findes under – Blanketter - Opsigelsesblanket ungdomsboliger.