Parabol/antenne 

 
Retningslinjer for opsætning af parabol/antenne.

Opsætning af parabol/antenne er kun tilladt, såfremt de ønskede kanaler ikke i forvejen findes på kabel-tv-nettet, eller kan tilbydes via en selector.

Opsætning af parabol/antenne i stuelejligheder og tæt/lavt byggeri, må udelukkende ske i haven, men kun såfremt parabolen/antennen placeres ved jorden og under hækhøjde. Ved boliger på 1. sal kan parabol/antenne monteres på altanrækværk. 

Opsætning af parabol/antenne må ikke finde sted uden tilladelse fra boligforeningen, og der skal i alle tilfælde indsendes en ansøgning – Registrering af parabol/antenne.

Når vi har modtaget din ansøgning om opsætning af parabol/antenne, undersøger vi, hvorvidt de ønskede tv-kanaler i forvejen findes på kabel-tv-nettet, eller kan tilbydes via en selector.

Er det ikke tilfældet, får du en dispensation til at få opsat en parabol/antenne.

I tilfælde af overtrædelse af gældende regler, overgives sagen til afgørelse i Beboerklagenævnet, hvor der fastsættes en yderligere frist for fjernelse af parabolen/antennen. Sker det ikke, vil lejemålet blive ophævet/opsagt. 

Parabolen/antennen skal fjernes, såfremt de programmer, der har givet anledning til dispensation, tilbydes via kabel-tv-nettet eller selector samt der sker fraflytning fra boligen.

Opsætning af parabol/antenne i etageboliger, må kun ske på den indvendige side af altanen, og da modtagelse af signal ikke må ske gennem åbentstående vindue, kan der isættes en plexiglasrude af en autoriseret glarmester (henvendelse herom til servicekontoret).

Det er ikke tilladt selv at foretage ændringer i glaspartiet på altanen