Parabolantenne 

 
Retningslinier for opsætning af parabolantenne.

Opsætning af parabol er kun tilladt, såfremt de ønskede kanaler ikke i forvejen findes på kabel-tv-nettet, eller kan tilbydes via en selector.

Opsætning af parabol i stuelejligheder og tæt/lavt byggeri, må udelukkende ske i haven, men kun såfremt parabolen placeres ved jorden og under hækhøjde. Ved boliger på 1. sal kan parabol monteres på altanrækværk. 

Opsætning af parabol må ikke finde sted uden tilladelse fra foreningen, og der skal i alle tilfælde indsendes en ansøgning – Registrering af parabol.

Når vi har modtaget din ansøgning om opsætning af parabol, undersøger vi, hvorvidt de ønskede tv-kanaler i forvejen findes på kabel-tv-nettet, eller kan tilbydes via en selector.

Er det ikke tilfældet, får du en dispensation til at få opsat en parabol.

I tilfælde af overtrædelse af gældende regler, overgives sagen til afgørelse i Beboerklagenævnet, hvor der fastsættes en yderligere frist for fjernelse af parabolen. Sker det ikke, vil lejemålet blive ophævet/opsagt. 

Parabolen skal fjernes, såfremt de programmer, der har givet anledning til dispensation, tilbydes via kabel-tv-nettet eller selector samt der sker fraflytning fra boligen.

Opsætning af parabol i etageboliger, må kun ske på den indvendige side af altanen, og da modtagelse af signal ikke må ske gennem åbentstående vindue, kan der isættes en plexiglasrude af en autoriseret glarmester (henvendelse herom til varmemester-kontoret).

Det er ikke tilladt selv at foretage ændringer i glaspartiet på altanen