Rygepolitik 


Folketinget har vedtaget en ny lov om røgfrie miljøer som træder i kraft den 15. august 2007.

Formålet med loven er at udbedre røgfrie miljøer med henblik på at forebygge sundhedsskadelige effekter af passiv rygning, og forebygge at nogen ufrivilligt kan udsættes for passiv rygning.

Forbud mod rygning gælder inden døre på alle offentlige og private arbejdspladser, institutioner, skoler, offentlige rum, kollektive transportmidler og taxaer samt serveringssteder.

I loven er der et generelt forbud mod rygning på indendørs arbejdspladser og derfor er alle ansatte i Domi Bolig omfattet af den nye lovbestemmelse om røgfrie miljøer.

Der er to undtagelser, hvor der på den enkelte arbejdsplads kan bestemmes, at der må ryges på enmandskontorer eller indrettes særlige rygelokaliteter i form af rygerum eller rygekabiner, men under forudsætning af, at ingen ufrivilligt må udsættes for passiv rygning.

Arbejdsgiveren har ansvaret for, at rygning sker i overensstemmelse med reglerne om røgfrie miljøer og han kan straffes med bøde såfremt der tillades rygning indendørs i strid med lovens regler.

En lønmodtagers overtrædelse af rygeforbuddet på arbejdspladsen behandles efter de regler, der gælder for den pågældendes ansættelsesforhold i øvrigt.

Med henvisning til lovens § 5 er der rygeforbud for medarbejderne i følgende lokaliteter:

1. Administrationsbygningen Tornøegade 12, gældende for alle indendørs lokaler.
2. Centralfunktionen Stampmøllevej 60, gældende alle indendørs lokaler.
3. Viceværtbygninger herunder frokoststuer, værksteder, kontoret m.v.
4. Fælleshuse og selskabslokaler dog ikke fra det tidspunkt de udlejes eller udlånes alene til private formål hvor der ikke er tale om en arbejdsplads, og hvor der ikke umiddelbart er adgang for offentligheden.
5. Trappeopgange og kældernedgange samt kælder med tilhørende rum.
6. Fællesvaskerier.

Private hjem falder udenfor lovens bestemmelser, men medarbejderne kan ikke nægte at udføre diverse arbejdsmæssige gøremål, hvor der ryges, men henstille til beboerne at der ikke ryges mens arbejdet udføres.

Såfremt medarbejderen overtræder rygeforbuddet, vil det være en misligholdelse af ansættelsesforholdet, og det behandles efter de regler der gælder for den pågældende medarbejders ansættelsesforhold med advarsel, og kan evt. i sidste ende medføre afskedigelse.

For at foreningens ansatte kan efterleve rygeforbuddet, i §5 gælder bestemmelserne også alle foreningens beboere og deres husstand samt gæster i følgende lokaliteter:

1.
Trappeopgange og kældernedgange samt kælder med tilhørende rum.
2.
Fællesvaskerier.
3.
Fælleshuse og selskabslokaler dog ikke fra det tidspunkt de udlejes eller udlånes til private formål, hvor der ikke er tale om en arbejdsplads, hvor der ikke umiddelbart er adgang for offentligheden.
4.
Private hjem falder udenfor lovens bestemmelser men det henstilles til beboerne, at der ikke ryges når medarbejderen er på besøg eller udføre serviceydelser.