Snerydning 


Service og drift afdelingen varetager i boligforeningens afdelinger, snerydning og glatførebekæmpelsen.

I ekstreme situationer med meget sne, må det påregnes, at servicen er reduceret - altså at snerydningen prioriteres, så beboerne kan færdes så sikkert som muligt.

I disse situationer vil fortove, adgangsveje og hovedstier blive ryddet, saltet og holdt åbne, så vidt det overhovedet er muligt.

Parkeringspladser, trapper og kældernedgange ryddes som anden prioritet, og resten fjernes ved først givne lejlighed.

Som bekendt kan der ofte efter en snestorm forekomme fygesne på lofter og lignende steder.

Vi skal i den forbindelse gøre opmærksom på, at forsikringsselskaberne ikke vil dække skader i forbindelse med smeltesne, og vi opfordrer derfor lejerne til selv at undersøge og eventuelt fjerne snedriver, idet udgifterne i forbindelse med skader fra
smeltesne ikke vil blive afholdt af afdelingen, og derfor er den enkelte boligtagers eget ansvar.