Om leje af fælleshusene:

  • Leje og depositum skal betales ved reservation af fælleshusene.
  • Lejeforholdet kan ophæves af lejeren, men betingelsen for tilbagebetaling af betalt depositum er, at afbestillingen er meddelt senest 3 måneder før den aftalte lejedato. I modsat fald tilfalder det indbetalte depositum boligforeningen og kun den indbetalte leje tilbagebetales.
  • Depositummet tilbagebetales, såfremt det lejede m.v. afleveres i samme stand, som det blev modtaget i henhold til inventarliste, samt at der ikke er sket overtrædelse af ordensreglementet.
  • Depositum for rengøring tilbagebetales såfremt lokalerne, køkken, toiletter m.m. afleveres i rengjort stand.
  • Foreningens medarbejdere fører tilsyn med lokalerne, og afgør alene om de er  afleveret i tilfredsstillende stand.
  • Lejekontrakt kan kun indgås med myndige personer over 18 år.