Fælleshuset Østergade 35G


Fælleshuset har plads til 50 personer og udlejes kun til beboerne i afdeling 23 Østergade.


Udlejning af fælleshuset foretages af servicekontoret.
Mail: service@domibolig.dk
Telefon: 87 80 23 00 (mandag-fredag kl. 7.30-9.00)
Lejen udgør:

Fredag kl. 13.00 til søndag kl. 11.00                     900 kr.
Depositum                                                             500 kr.Hverdage (mandag til torsdag)                              400 kr.
Depositum                                                              400 kr.


Afdelingsmøder og lignende (andre afdelinger)  1.000 kr.


Ved leje af lokalerne gælder de ordensbestemmelser, du kan finde via nedenstående link:

Ordensbestemmelser for fælleshuset på Østergade


Spisestue

Spisestue

Odins tronstol


Odins tronstol er navnet på skulpturen, der står ved fælleshuset Østergade 35 G. Den er udført af skulptør Magnus Krog Andersen, Hinnerup.

Skulpturen er skænket af Realkredit Danmark i forbindelse med færdiggørelsen af afdeling 23, Østgergade 35 i 1994.


På skulpturens sider ses ulvene Gere og Freke samt ravnene Hugin og Munin.

Odins tronstol/højsæde Lidskjalv var det højeste af 13 højsæder i Valhal og når han sad her, kunne han med sit ene øje*) se ud over hele verden. Ved hans fødder lå de to ulve Gere og Freke, der hjalp ham i krig. Blev der serveret mad for Odin, gav han det omgående til ulvene. Odin drak kun vin.
På Odins skuldre sad ravnene Hugin og Munin, der hver dag fløj ud i verden og hver aften kom tilbage og fortalte Odin, hvad der var sket i den nordiske verden - både i gudernes og menneskenes.
De to oldnordiske navne Hugin og Munin betyder tanken og mindet. Hugin betyder at komme i hu. Munin betyder han som mindes. Fuglene er altså dem, der tænker mere over tingene og husker længere end almindeligt.

*) For at få lov til at drikke af Mimers brønd og dermed blive vis, måtte Odin sætte sit ene øje i pant og havde derfor kun et øje.

Odderen


Skulpturen forestiller en odder og er udført af Henrik Voldmester, Husby.

Skulpturen er skænket af rådgivere og entreprenører i forbindelse med opførelsen af afdeling 23, Østergade 35 i 1994.