Fælleshuset Mallinggårdsvej 113

Om leje af fælleshusene
  • Leje og depositum skal betales ved reservation af fælleshusene.
  • Depositummet tilbagebetales, såfremt det lejede m.v. afleveres i samme stand, som det blev modtaget i henhold til inventarliste, samt at der ikke er sket overtrædelse af ordensreglementet.
  • Foreningens medarbejdere fører tilsyn med lokalerne, og afgør alene om de er afleveret i tilfredsstillende stand.
  • Lejekontrakt kan kun indgås med myndige personer over 18 år.
  • Der er en teleslynge til rådighed i fælleshuset, der via bluetooth kan bruges som musikanlæg.


For afdelingens beboere (afd. 39 + 40) er prisen for leje:


Arrangementer mandag til torsdag:
Leje kr. 500,00
Depositum kr. 1.000,00

Arrangementer fredag til søndag:
Leje kr. 800,00
Depositum kr. 1.000,00


For udefrakommende er prisen for leje:

Arrangementer mandag til torsdag:
Leje kr. 800,00
Depositum kr. 1.000,00

Arrangementer fredag til søndag:
Leje kr. 1.700,00
Depositum kr. 1.000,00Der tages forbehold for prisændringer.

Der er plads til 54 pers.

Festlokale

Festlokale

Køkken

Køkken

Gangareal