Vedligeholdelsesordning A


Lejeren sørger i bo-perioden for boligens indvendige vedligeholdelse med hvidtning, maling, tapetsering og gulvbehandling. Lejeren afholder alle udgifter i forbindelse med denne vedligeholdelse.

Lejeren er forpligtet til at vedligeholde så ofte, at boligen ikke forringes, bortset fra almindelige slid og ælde.

Ved fraflytning gennemfører foreningen en normalistandsættelse, der omfatter nødvendig hvidtning, maling og tapetsering af vægge og lofter samt rengøring.

Lejeren afholder udgifterne til normalistandsættelsen, men afdelingen overtager gradvist denne udgift- afhængig af bo-periodens længde (A-ordningen) - jfr. afsnit IV nr. 2.

Lejeren afholder alle udgifter til istandsættelse som følge af misligholdelse.