Vedligeholdelsesordning B


Gælder alene for foreningens afdeling 43 - Nygårds Alle (ungdomsboligerne i Beder).
 
Der er for hver bolig oprettet en vedligeholdelseskonto, hvor der over huslejen spares op til indvendig vedligeholdelse af boligen, den såkaldte B-ordning.

Boligen skal løbende vedligeholdes af de midler, der står på boligens vedligeholdelseskonto. Kontoen fungerer som en opsparingskonto, hvor midlerne bruges til istandsættelse af boligen.

Vedligeholdelseskontoen må kun benyttes til indkøb af malervarer, inklusiv pensler, leje af stige og tapetserbræt m.v. hos en farvehandler, eller til udførsel af et malerfirma. Afslibning af gulve foretaget af firma, gulvlakering og indkøb af gulvlak o.lign. samt til løs pålægning på gulv i køkken. f.eks. vinyl, linoleum eller træ.

Strukturmaling, hessian- og skumtapet eller lignende må ikke benyttes.

Udbetaling fra vedligeholdelseskontoen vil kun ske til lejeren efter materialeregning eller til momsregistrerede firmaer/forretninger, og specificeret faktura skal altid udstedes i lejers navn/adresse. Faktura skal fremsendes senest tre måneder fra indkøbsdato. Dog er det således, at kontoen spærres i forbindelse med opsigelse af boligen. Det betyder, at du ikke længere kan disponere over kontoen.

Arbejdsløn for egne arbejder dækkes ikke.

De samlede udgifter til udbetaling skal mindst udgøre 300 kr. og højst saldoen på vedligeholdelseskontoen.

DOMI Bolig forbeholder sig ret til at besigtige og syne udført arbejde i boligen.