Driftschef til DOMI Bolig

10.03.2020

- med stort fokus på samarbejde og bygningsdrift

Motiveres du af at sætte retning, et selvstændigt ansvar samt en høj grad af frihed?

Spydspids i en forandringsorienteret organisation!
Som driftschef har du det ledelsesmæssige ansvar for drift og vedligeholdelse af cirka 2.100 boliger samt det overordnede personaleansvar for 15 ejendomsfunktionærer. Du bliver en naturlig del af DOMI Boligs daglige ledelse. 

I DOMI Bolig har du en bred berøringsflade med ejendomsfunktionærer, administration og afdelingsbestyrelser og samarbejder med eksterne rådgivere ved større projekter. Derfor stilles der store krav til dine kommunikative evner i skrift og tale.

Du udarbejder drifts- og vedligeholdelsesplaner for vores boliger og sikrer, at lovgivningen på området bliver overholdt. Din driftsmæssige og tekniske viden er grundlaget for fornuftige prioriteringer samt god planlægning og koordinering af opgaverne.

Overblik, drift og samarbejde skaber resultater
Med en positiv tilgang, gode samarbejdsevner og en proaktiv adfærd sikrer du konstruktive løsninger. Du har en god økonomisk forståelse og kan sparre med afdelingsbestyrelserne i såvel byggetekniske som -økonomiske spørgsmål.

Du har en byggeteknisk uddannelsesbaggrund som f.eks. bygningsingeniør eller -konstruktør. Har du erfaring med den almene sektor samt beboersamarbejde, er det en klar fordel.

Vi tilbyder gode og attraktive ansættelsesvilkår iht. BL’s overenskomst. Det er en forudsætning, at du har kørekort og kan stille egen bil til rådighed. Der vil periodevis være aftenmøder med beboerne.

Ansøgning
Rekrutteringen sker i samarbejde med Humain, som vil forestå den indledende ansøgningsproces. Samtaler afholdes løbende og vi forbeholder os derfor retten til at lukke opslaget før udløbsdatoen.
Søg stillingen Driftschef via linket nedenfor. Alle ansøgninger behandles med fortrolighed.

DOMI Bolig er en almen boligorganisation med ca. 2100 lejemål  beliggende i Aarhus og Odder kommune. DOMI Bolig stræber efter at være en nytænkende boligorganisation, som i kraft af et levende beboerdemokrati udfordrer og udvikler vores måde at bo på. Stillingen er placeret på kontoret i Odder. Læs mere om vores organisation
her
Ansøgningsfrist: Hurtigst muligt dog senest d. 1. juni 2020
Kontaktperson: Morten Blirup +45 40 25 82 21


Send ansøgning