Udlejningsmateriale afd. 28 Høghus etape II

De 18 nyopførte boliger i afd. 28 Høghus etape II (8 stk. 3-rums og 10 stk. 4-rums) er ved at tage form og står indflytningsklare pr. 01.11.2018.


Som følge af den store efterspørgsel på boligerne er de alle udlejet og vi ser alle frem til indflytningen d. 01.11.2018.


Er du interesseret i at se nærmere på boligerne kan du finde yderligere information her

Driftschef i DOMI Bolig har opsagt sin stilling

31.05.2018
Til orientering har driftschef i DOMI Bolig, Ole Hvid Jensen, opsagt sin stilling til fratræden den 30.juni d.å. 

Ole har oplyst, at han er blevet kontaktet med et favorabelt tilbud, som han ikke kunne sige nej til. Ole lægger vægt på, at han i sit nye arbejde får mere byggeteknisk betonede opgaver, der gør at han bedre kan fastholde og udvikle sine faglige kompetencer som bygningsingeniør. 

Fra DOMI Bolig side er der en stor tak til Ole for engageret og veludført arbejde i de seneste 5 år, og de bedste ønsker om held og lykke fremover. Den ledige stilling som driftschef vil blive opslået snarest.