Driftschef i DOMI Bolig har opsagt sin stilling

31.05.2018
Til orientering har driftschef i DOMI Bolig, Ole Hvid Jensen, opsagt sin stilling til fratræden den 30.juni d.å. 

Ole har oplyst, at han er blevet kontaktet med et favorabelt tilbud, som han ikke kunne sige nej til. Ole lægger vægt på, at han i sit nye arbejde får mere byggeteknisk betonede opgaver, der gør at han bedre kan fastholde og udvikle sine faglige kompetencer som bygningsingeniør. 

Fra DOMI Bolig side er der en stor tak til Ole for engageret og veludført arbejde i de seneste 5 år, og de bedste ønsker om held og lykke fremover. Den ledige stilling som driftschef vil blive opslået snarest.

DOMI Bolig ansætter ny direktør

30.05.2018
Bestyrelsen for DOMI Bolig har ansat Preben Jacobsen som ny direktør. Preben Jacobsen er 49 år, uddannet HA og HD i organisation fra Aalborg Universitetscenter samt statsautoriseret ejendomsmægler. Preben Jacobsen har en længere karriere i realkreditbranchen bag sig, senest som chefkonsulent hos RealMæglerne Holding. Preben Jacobsens interesse for de almene boliger kommer fra en tidligere ansættelse som udlejningschef i Alabu Bolig i Aalborg, hvor Preben indgik i den daglige ledelse af boligorganisationen. 

Med ansættelsen ser bestyrelsen frem til at få en direktør, som kan styrke de interne relationer i DOMI Bolig mellem beboere, beboerrepræsentanter, medarbejdere og hovedbestyrelse. Det vil også være Prebens opgave at engagere sig i de aktuelle opgaver med helhedsplaner og byggeprojekter – opgaver, som det er aftalt, at Alboa med sine stærke kompetencer skal medvirke til at udføre professionelt og med involvering af beboerdemokratiet. Preben Jacobsen tiltræder den 6. august men bliver præsenteret på repræsentantskabsmødet den 7. juni. 

Venlig hilsen 
Claes Jensen, Formand 
Herdis Larsen, Næstformand