Nedrenoveringen af Rørthvej er begyndt

29.05.2020
Vi havde i den forbindelse et specielt arrangement, der markerede startskuddet til renoveringsprojektet.


DOMI Boligs gradvise genåbning i forhold til COVID-19

27.04.2020
Regeringen er i gang med langsomt at genåbne landet og du kan læse mere om, hvordan vi i DOMI Bolig følger med.

Opdatering om daglig renovation

27.04.2020

Restriktionerne for afhentning af affald er bortfaldet, så nu afhentes affald igen som normalt.

Opdatering om daglig renovation

31.03.2020
Ændringer for beboere i Odder og opland:


Der afhentes fortsat ikke pap, papir og storskrald. Til gengæld er genbrugsstationen igen åben for private - dog under skærpede forhold.
Pap, papir og lignende affald kan derfor med fordel afleveres på genbrugsstationen.
Husk, at pap og papir må ikke blandes med almindeligt restaffald!
Du kan læse mere og holde dig opdateret om situationen på RenoSyds hjemmeside ved at klikke her.


Ændringer for beboere i Beder og Malling:


Genbrugsstationen er igen åben for private - dog under skærpede forhold. Affald afhentes fortsat som sædvanligt.
Du kan læse mere og holde dig opdateret om situationen på AffaldVarme Aarhus' hjemmeside ved at klikke her.


Vi følger udviklingen nøje og opdaterer løbende hjemmesiden.

Beboerinformation omkring COVID-19

12.03.2020

Vi har ændret vores arbejdsgange for at minimere smittespredningen af COVID-19.

Derfor har vi lavet en informationsskrivelse, som du finder ved at klikke her.