Nedrenoveringen af Rørthvej er begyndt

29.05.2020
Vi havde i den forbindelse et specielt arrangement, der markerede startskuddet til renoveringsprojektet.


DOMI Boligs gradvise genåbning i forhold til COVID-19

27.04.2020

Vores genåbning starter den 4. maj 2020 og medfører følgende ændringer:


Drift:

Alt arbejde tilrettelægges så vi kan minimere risiko for virusspredning.

Kun "Corona-hilsen" til beboere, samarbejdspartnere og andre.

Service:

Alle serviceopgaver genoptages - dog under meget skærpet opmærksomhed på at mindske risiko for smittespredning.

I praksis betyder det at beboerne opholder sig i et andet rum, mens opgaver udføres. Og afspritning før og efter hvert besøg.

Telefon og mails besvares som normalt.

Administration:

Ekspeditionen genåbner for personlig ekspedition. Dog må der max være 2 personer på besøg ad gangen og disse skal huske at holde god afstand til hinanden og personalet.

Opdatering om daglig renovation

27.04.2020

Restriktionerne for afhentning af affald er bortfaldet, så nu afhentes affald igen som normalt.

Opdatering om daglig renovation

31.03.2020

Der er sket ændringer i restriktionerne for afhentning af affald.

Læs mere for at se, hvilke ændringer, der er sket.

Beboerinformation omkring COVID-19

12.03.2020

Vi har ændret vores arbejdsgange for at minimere smittespredningen af COVID-19.

Derfor har vi lavet en informationsskrivelse, som du finder ved at klikke her.