Boligforeningens historie 

DOMI Bolig er et resultat af en længere og grundig fusions proces hvor repræsentantskaberne i AAB Odder og Beder-Malling Boligforening torsdag 22. maj 2014 kunne give hinanden hånd og sammen danne en ny almen boligorganisation.
 
Det betyder, at 2.136 lejeboliger fordelt på 38 afdelinger i området fra det sydlige Aarhus og til Odder og omegn er en del af den samme boligorganisation og har et fælles repræsentantskab. Indtil fusionen er boligerne blevet administreret gennem et fælles administrationsselskab, ejet af de to boligforeninger.
 
I fusionsprocessen blev der formuleret en vision og et værdigrundlag for DOMI Bolig, og ambitionerne var store: ’DOMI Bolig stræber efter at være en nytænkende boligorganisation, som i kraft af et levende beboerdemokrati udfordrer og udvikler vores måde at bo på.’
Vi ser frem til i en styrket organisation og med et fælles værdigrundlag at levere en endnu bedre beboerservice og få mulighed for at udvikle vores boligorganisation i retning af beboernes ønsker og behov.
 
Værdigrundlag, herunder vision og mission, for den boligorganisationen.
 
Ambitionen er at skabe ’fælles fodslaw’ og en fælles retning for en ’ny’ boligorganisation. Vision, mission og værdier skal sammenfatte den retning og de fælles mål, den nye organisation stræber efter.
 
Det samlede værdigrundlag rummer foruden vision, mission og værdier også en række fortolkninger, som relaterer sig til hverdagen i den nye boligorganisation. Set med såvel beboernes som medarbejdernes øjne.
 
Vision…
At være en nytænkende boligorganisation, som i kraft af et levende beboerdemokrati, udfordrer og udvikler vores måde at bo på.
 
Mission…
Med beboerdemokratiet som fundament udvikler og administrerer vi almene boliger af høj kvalitet og nytænker samtidig vores beboerservice og – ydelser.
 
Værdier
Vores værdier afspejler den omgangstone og de relationer – beboere og medarbejdere imellem – der er grundlæggende for vores boligorganisation:
 
Trivsel og tryghed
– vi passer på hinanden og sætter pris på det gode naboskab.
 
Social ansvarlighed
– vi har plads til forskellighed med respekt for fællesskabet.
 
Kreativitet og nyskabelse
– vi er nysgerrige og åbne for nye tanker og ideer.
 
Omhu og økonomisk bevidsthed
– vi er omhyggelige og effektive og passer på vores fælles værdier.
 
Synlighed og åbenhed
– vi deler vores viden og gør os umage for at involvere hinanden.