Afdelingsbestyrelsen


Der afholdes årligt et afdelingsmøde i fælleshuset, hvor der blandt beboerne bliver valgt en afdelingsbestyrelse.
Afdelingsbestyrelsesmedlemmer er valgt for en 2 årig periode, og af disse bliver 3 valgt til DOMI Boligs repræsentantskab.
Afdelingsbestyrelsesmedlemmer står gerne til rådighed med informationer om afdelingen.

Afdelingsbestyrelsen består af:
 
Formand                     
Stine Kallerup Sørensen
Katrineholmsalle 33D
Tlf: 29 43 59 73
Email: stinekallerup@hotmail.com

Bestyrelsesmedlem
Merete Rosenberg
Katrineholmsalle 41 A

Bestyrelsesmedlem
Flemming Henriksen

Bestyrelsesmedlem

Martin Steen Vinther

Katrineholmsalle 35 D


Bestyrelsesmedlem
Birgitte Toft
Katrineholmsalle 61 B
Tlf.: 4072 4558

1. Suppleant
Anna Thoustrup

2. Suppleant

Sussi Ørndorf

Katrineholmsalle 41 C

Mail.: sussihenriette@gmail.com


Kontaktperson i hovedbestyrelsen:
Karen Hansen
Mail adr.: a2hAZG9taWJvbGlnLmRr